English |  
Bilateral Information
   
Civic and Immigration Services related
 
SA Good News
   
the dtic
   
investsa
   
southafrica.net
 

African Union (AU)
 

South African Development Community (SADC)
Tourism
 
Video 1 (MEISEA BUSINESS AD)
Video 2 (MEISEA DIGITAL AD)
Video 3 (ADVENTURE)
Video 4 (SOUTH AFRICA IS DIFFERENT)
 
 
Thông tin liên quan đến thị thực – Visa related information  

Giờ làm việc của VP Lãnh sự: 9h00-12h00 Thứ Hai đến Thứ Sáu

Phí visa: 1.192.000 đồng

Thời gian cấp: 5-7 ngày làm việc

Dịch sang tiếng Anh nếu tài liệu bằng tiếng Việt hoặc ngôn ngữ khác.

Liên hệ:
ĐSQ Nam Phi tại Hà Nội

Địa chỉ: Tòa nhà Trung Tâm, tầng 3, 31 Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (+84 24) 39362000

Fax: (+84 24) 39361991
E-mail: consular.hanoi@dirco.gov.za


Văn phòng Lãnh sự Danh dự nước Cộng hòa Nam Phi tại Thành phố Hồ Chí Minh Địa chỉ: Số 19 Phùng Khắc Khoan, Phường Da Kao, Quận 1

Điện thoại: +84 28 3823 8556
Fax: +84 28 3823 8557

Thông tin về thủ tục cấp thị thực du lịch:

Thông tin về thủ tục cấp thị thực thương mại:

ĐSQ Nam Phi sẽ yêu cầu bổ sung thông tin nếu thấy cần thiết.
 
Working hours for Consular Section: 9h00 - 12h00, from Monday to FridayVisa fee: VND 1,192,000

Issuance time: 5-7 working days

If your documents are in Vietnamese or another language, please have them translated into English before handing in your application.
 

Please contact: 
South African Embassy in Ha Noi
Add: 3rd Floor, Central Building, 31 Hai Ba Trung, Ha Noi

Tel: (+84 24) 39362000
Fax: (+84 24) 39361991
E-mail:
consular.hanoi@dirco.gov.za  

Honorary Consulate of the Republic of South Africa in Ho Chi Minh City
Add: No. 19 Phung Khac Khoan, Da Kao Ward, District 1

Tel: +84 28 3823 8556
Fax: +84 28 3823 8557


Information regarding tourist visa requirements:

Information regarding business visa requirements:


The South African Embassy might require additional information if necessary.

 
Du lịch Nam Phi (SAT) hỗ trợ các công ty Việt Nam về MICE:
 • Hỗ trợ về tờ rơi quảng cáo, tranh ảnh, tài liệu
 • FAM trip
 • Đào tạo về giới thiệu điểm đến
 • Hợp đồng hợp tác hai bên
 • Hỗ trợ đấu thầu gói MICE
 • Khóa học trực tuyến về Nam Phi có cấp chứng nhận: https://saspecialist.southafrica.net/us/en
 • Mọi chi tiết liên hệ:
Đại sứ quán Nam Phi tại Hà Nội,

tầng 3 Tòa nhà Trung tâm,
31 Hai Bà Trưng,
Hà Nội

Điện thoại: 84-4-39362000
Fax: 84-4-39361991
Email:
toh@dirco.gov.za

South African Tourism Support to Vietnamese companies related to Meetings, incentives, conferences and exhibitions (MICE)
 • Printing of materials, tourism booklets, pictures
 • Familiarisation trip
 • Training on the destination: South Africa
 • Support on MICE bidding
 • Online course: https://saspecialist.southafrica.net/us/en
 • For details please contact:
The South African Embassy in Hanoi

3FL Central Building,
31 Hai Ba Trung,
Ha Noi

Tel: 84-4-39362000
Fax: 84-4-39361991
Email:
toh@dirco.gov.za  
 
 
Ambassador Vuyiswa Tulelo
Head of Mission
 
 
More Information
Statistics South Africa
South Africa Reserve Bank
South African Revenue Services
Johannesburg Stock Exchange
Government Online
South African Airways
National Parks of South Africa
South Africa Broadcasting Corporation
South Africa-The Good News
Southafrica.info
Southafrica.net
50 interesting facts about South Africa
South African year book
 
 
© South African Embassy Hanoi, Vietnam| Disclaimer