Home English |  
Bilateral Relations

South African Tourism
 
 

Message from the Ambassador 

It is a great honour and privilege for me to welcome you to our website. This webpage is your platform to obtain information about South Africa and the activities of the South African Embassy in the Czech Republic.

 

As you are our important client, in serving you, the Embassy is guided by the principles of Ubuntu/ BathoPele (People First/I am because you are); principles which are central to our country’s values of putting humanity at the heart of all that we do.

 

Our key priority is to deepen and expand bilateral relations between South Africa and the Czech Republic focusing on trade and investment promotion, tourism promotion, science and technology cooperation, people-to-people cooperation, education cooperation, and skills transfer.

Our country is open for business and continues to provide opportunities for those looking into investing in the most diversified economy in Africa that boasts a stable democracy, world-class infrastructure, and financial systems.

 

I invite you to visit South Africa to appreciate her charming beauty and embrace her welcoming people as you create amazing memories. 

 

It is our wish that this website becomes your one-stop-shop for the information you may require. We, therefore, invite you to share your suggestions through our contact details as provided. 

 
South African Embassy to the Czech Republic


Slovo na úvod od velvyslankyně Jihoafrické republiky Naomi Ribbon Mosholi

Mám tu čest a výsadu přivítat vás na oficiálních webových stránkách Velvyslanectví Jihoafrické republiky v České republice. Tyto webové stránky vám budou sloužit jako nástroj pro získání informací o Jihoafrické republice a aktivitách Jihoafrického velvyslanectví, které sídlí v Praze.

Naše velvyslanectví se řídí jihoafrickým morálním kodexem „Ubuntu/BathoPele“, který v doslovném překladu znamená „Lidé na prvním místě/Já jsem, protože jsi Ty“. Tento princip evokuje souhrn lidských ctností, které jsou důležitou součástí naší kultury, a proto vždy vkládáme srdce do všeho, co děláme. Z tohoto důvodu je pro nás přirozeně důležité pomoci vám, naši našim klientům, ohledně jakýchkoliv dotazů.

Naší hlavní prioritou je prohloubit a rozšiřovat spolupráci na bilaterální úrovni mezi Jihoafrickou republikou a Českou republikou. Velvyslanectví se zaměřuje na podporu obchodu a investování, šíří osvětu na téma cestovního ruchu v JAR, ukazuje výhody spolupráce na vědecké a technologické úrovni. Ambasáda si také dává za cíl propojovat specialisty na profesní úrovni a podporuje spolupráci v oblasti vzdělávání a rozvoje.

Jihoafrická republika je otevřená obchodování a nabízí mnoho možností těm, kteří chtějí investovat do nejvíce se rozrůstající ekonomiky v Africe, která se může pyšnit stabilní demokratickou vládou, infrastrukturou a finančními systémy, které dosahují světových standardů.

Ráda bych vás pozvala k návštěvě Jihoafrické republiky, kde budete moci poznat okouzlující krásu této země, vytvořit si neuvěřitelné vzpomínky a poznat přívětivost místních obyvatel.

Budeme velice rádi, pokud vám tyto webové stránky poslouží k získání informací o Jihoafrické republice. A samozřejmě budeme rádi, pokud naše velvyslanectví kontaktujete se svými návrhy, připomínkami, nebo otázkami.

Velvyslanectví Jihoafrické republiky v České republice

 
Ambassador Mosa D Sejosingoe
Head of Mission

 
More Information
Statistics South Africa
South Africa Reserve Bank
South African Revenue Services
Johannesburg Stock Exchange
Government Online
South African Airways
South African Tourism
South Africa Broadcasting Corporation
Trade and Investment of South Africa (TIISA)
Public holidays in South Africa
Study in South Africa
South African Links
© South African Embassy Prague, Czech Republic | Disclaimer