Home English |  
Bilateral Relations

South African Tourism
 
 

Message from the Ambassador 

It is with great pleasure that I extend a warm and heartfelt welcome to you, our esteemed visitor, to the digital gateway to South Africa. As the ambassador of this remarkable country, it is my sincere wish that through this website you find useful information not only about our services but also about an array of topics on who we are as South Africa, and the activities of the Embassy of the Republic of South Africa in the Czech Republic.

The Embassy is looking forward to assisting you, whether to visit South Africa for leisure or business, to study, work, or invest in this beautiful country. It is also our responsibility, as the Embassy, to look after the needs of South African nationals visiting or residing in the Czech Republic and the Republic of Slovakia. As we do this, we ensure that our actions as the Embassy staff, prioritize the needs and dignity of every individual who visits the Embassy, thereby, upholding the Batho-Pele principle of “People-first,” which is a concept which resonates deeply in South African Culture and emphasize community, compassion, and service.

South Africa, affectionately known as the “Rainbow Nation,” is a land of contrasts- a symphony of cultures, landscapes, and experiences that resonate with every traveller’s soul. It offers a wealth of opportunities to those looking for their next tourism destination. Tourism is an integral part of both the South African and the Czech economy. A great number of tourists and investors from the Czech Republic have visited and discovered our country’s beautiful scenery, coastline, wildlife as well as the possibilities for establishing fruitful business partnerships.

Allow me to introduce you to some of our most captivating destinations across South Africa, where coastlines, stretching along both the Atlantic and Indian Oceans with rugged cliffs meeting pristine beaches and crashing waves harmonize with golden sands, with each stretch telling a unique story of natural beauty and adventure. Be mesmerised by diverse landscapes and Breathtaking scenery from the Drakensburg Mountains to the Tsitsikamma Forest where ancient trees meet the ocean, creating a mystical atmosphere. In preparing delectable cuisine, South Africa’s talented chefs draw inspiration from infusing their creations with soulful flavours. From vibrant street food to fine dining, one can never go wrong with South Africa’s delectable cuisine. South Africa, a producer of world-class wine, is an attraction for wine enthusiasts who converge at different winery boutiques to create an unforgettable experience.

Throughout South Africa’s nine Provinces that are uniquely beautiful, you will come across a nation that is eager to welcome you and make you feel at home away from home.

This year, 2024, South Africans will be going to the polls, and we will celebrate our 30 Anniversary of our Freedom. We are looking forward to these milestones as we further consolidate our democracy as a country in the international community.

As you navigate our website, consider this an invitation to explore beyond the ordinary. South Africa beckons with its warm hospitality, rich heritage, and unforgettable adventures. Whether you seek wildlife encounters, wine tasting, or soul-stirring landscapes, we promise an experience that will linger in your heart forever.

South Africa is looking forward to welcoming and inspiring you.

HE Ms Mosa D Sejosingoe
Ambassador of the Republic of South Africa in Czech Republic.

 
South African Embassy to the Czech Republic


Slovo na úvod od velvyslankyně Jihoafrické republiky Naomi Ribbon Mosholi

Mám tu čest a výsadu přivítat vás na oficiálních webových stránkách Velvyslanectví Jihoafrické republiky v České republice. Tyto webové stránky vám budou sloužit jako nástroj pro získání informací o Jihoafrické republice a aktivitách Jihoafrického velvyslanectví, které sídlí v Praze.

Naše velvyslanectví se řídí jihoafrickým morálním kodexem „Ubuntu/BathoPele“, který v doslovném překladu znamená „Lidé na prvním místě/Já jsem, protože jsi Ty“. Tento princip evokuje souhrn lidských ctností, které jsou důležitou součástí naší kultury, a proto vždy vkládáme srdce do všeho, co děláme. Z tohoto důvodu je pro nás přirozeně důležité pomoci vám, naši našim klientům, ohledně jakýchkoliv dotazů.

Naší hlavní prioritou je prohloubit a rozšiřovat spolupráci na bilaterální úrovni mezi Jihoafrickou republikou a Českou republikou. Velvyslanectví se zaměřuje na podporu obchodu a investování, šíří osvětu na téma cestovního ruchu v JAR, ukazuje výhody spolupráce na vědecké a technologické úrovni. Ambasáda si také dává za cíl propojovat specialisty na profesní úrovni a podporuje spolupráci v oblasti vzdělávání a rozvoje.

Jihoafrická republika je otevřená obchodování a nabízí mnoho možností těm, kteří chtějí investovat do nejvíce se rozrůstající ekonomiky v Africe, která se může pyšnit stabilní demokratickou vládou, infrastrukturou a finančními systémy, které dosahují světových standardů.

Ráda bych vás pozvala k návštěvě Jihoafrické republiky, kde budete moci poznat okouzlující krásu této země, vytvořit si neuvěřitelné vzpomínky a poznat přívětivost místních obyvatel.

Budeme velice rádi, pokud vám tyto webové stránky poslouží k získání informací o Jihoafrické republice. A samozřejmě budeme rádi, pokud naše velvyslanectví kontaktujete se svými návrhy, připomínkami, nebo otázkami.

Velvyslanectví Jihoafrické republiky v České republice

 
Ambassador Mosa D Sejosingoe
Head of Mission

 
More Information
Statistics South Africa
South Africa Reserve Bank
South African Revenue Services
Johannesburg Stock Exchange
Government Online
South African Airways
South African Tourism
South Africa Broadcasting Corporation
Trade and Investment of South Africa (TIISA)
Public holidays in South Africa
Study in South Africa
South African Links
© South African Embassy Prague, Czech Republic | Disclaimer